Stavíme si popraviště?

0
409

Autor: Štěpán Neuwirth

Je dobré čas od času zalistovat v archivu a najít tam informace a názory, které dnes jen podtrhují děsivé výsledky vládnutí všech polistopadových vlád a politiků na všech úrovních. Článek v Moravskoslezském deníku ze dne 23. srpna 2008. Titulek: ORNICE V KRAJI UBÝVÁ. Podtitulek: Na zemědělské půdě stojí tovární haly, hypermarkety a rodinné domy.

Cituji z textu: „Podle údajů statistiků jen za poslední čtyři roky nenávratně zmizelo téměř osm tisíc hektarů úrodné půdy, což je zhruba plocha 195 pražských Václavských náměstí. Na místech, kde mohly růst obiloviny a další potraviny, nyní stojí hypermarkety, tovární haly, logistická centra, kolonie rodinných domků. Jen malou část spolklo zalesňování. V tomto měřítku patří regionu (Moravskoslezský kraj, pozn. autora) společně se Středočeským krajem pochybné prvenství.

Dnes už také víme, že jen od roku 2000 do roku 2012 bylo v České republice zničeno 53 254 hektarů nejlepší orné půdy. A toto ničení dále pokračuje.

Vraťme se však k článku z roku 2008. Cituji: „…zaděláváme si na obrovské problémy v budoucnosti. Arabové ve světě skupují ornou půdu, protože vědí, že se brzy stane nedostatkovým zbožím, my si ji ničíme,“ řekl předseda Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně Petr Orel.

Přitakávají i zemědělci. „Za deset až patnáct let nám bude každý metr pole chybět, potraviny jsou stále dražší, často je dovážíme,“ uvedl předseda Regionální agrární komory František Mariánek.

Z archivu jsem si ještě vybral závěrečnou práci jednoho studenta Ostravské univerzity. Z ní cituji: „Ekologické problémy jsou problémy společnosti, která svým naprosto hladkým fungováním systematicky rozbíjí a ničí krajinu, ohrožuje přežití velké části živočišných druhů a vyvolává radikální změny klimatu… Pohled na lidské jednání inspirovaný existencí limitů růstu líčí člověka jako tvora, jenž notoricky překračuje únosnou kapacitu území a tím vytváří nebezpečné sociální situace. Chybí mu schopnost umírněnosti a sebekontroly, snaží se za všech okolností přírodě odejmout maximum. Neomezená aktivita a tyto ničím nebržděné individuální touhy nevedou ovšem k maximálnímu dobru pro maximální počet lidí, nýbrž k ekologické a sociální destrukci.

Pád do propasti se stále zrychluje. Většina obyvatelstva této země je si už vědoma, kam obyčejného občana vládnoucí elity vedou. Jak je tedy možné, že tato většina stále mlčí? Jak je možné, že tato většina jen přihlíží destrukci státu a země? Jak je možné, že tato většina jen akceptuje aroganci vlády a členů obou komor Parlamentu České republiky? Vždyť jen skutečnost, že za dobu pětadvaceti let nebyl přijat zákon o povinnosti prokázat původ příjmů a majetku – naposledy k tomu vyzval poslance prezident Zeman dne 19.6.2015 – svědčí o tom, že nejméně nadpoloviční většina poslanců má zřejmě pádné důvody pro to, aby potřebný zákon nebyl přijat! Kdo je tedy členem Parlamentu? Proč se naši poslanci a senátoři, kteří vzhlížejí k USA se zbožnou úctou, neřídí tamním postojem justice, která daňový podvod považuje za druhý nejvážnější zločin hned po vraždě?

Navštívil jsem většinu evropských zemí. Nikde jsem se nesetkal s takovým ničením přírody a krajiny, k jakému dochází v České republice. Osobně považuji ničení přírody, zejména pak zemědělské půdy, za hrdelní zločin, tedy v právnické řeči za vlastizradu. A plně se ztotožňuji s výrokem amerického ekonoma Kennetha E. Bouldinga, cituji: „VĚŘIT V MOŽNOST NEOMEZENÉHO RŮSTU V OMEZENÉM PROSTŘEDÍ MŮŽE JEN BLÁZEN NEBO EKONOM.“

Je pravda, že se tento pohled nemůže uplatnit u našich vládců. Ti nejsou ani jedno, ani druhé. Jednají totiž bezohledně jen pro svůj vlastní prospěch. Až jednou budeme my, řadoví občané, platit za svou lhostejnost, nechť nehledáme chybu jinde. Je v nás samotných, tedy v těch, kdo těmto zločinům jen mlčky přihlížejí.

hr

 

Štěpán NeuwirthŠtěpán Neuwirth
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

 

Zdroj: Rukojmí cz.