Stop této vládě!

0
405

Vážení spoluobčané,

stop vládě zveme vás na manifestaci pořádanou ve výroční den 17. listopadu. Přijďte nás podpořit v našich oprávněných požadavcích vůči této nejhorší vládě za posledních 22 let. Věříme, že i vy, tak jako my, máte již dost všech anti sociálních opatření této vlády, která přivádí většinu občanů naši společnosti na hranici chudoby.

Neděláme si iluze o žádné z našich vlád za posledních 22 let, které dokázaly přeměnit průmyslově vyspělou zemi s funkčním a naprosto soběstačným zemědělstvím, na jedno obrovské překladiště a montovnu aut.

Začalo to slavnou kuponovou privatizaci, kdy, ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné faktem je, že celá kuponová privatizace byla spuštěna bez jakékoli právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva. Komise pro cenné papíry připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková újma z titulu nezákonného jednání. Z investičních fondů a společností se podle propočtu KCP v průběhu 90. let až do 30.6. 2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to však velmi slabý odhad, který zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard. Má-li někdo zájem přečíst si pár podrobností ke kuponové privatizaci, najde je ZDE .

Tato vláda za poměrně krátkou dobu jejího trvání přijala řadu opatření, kterými okradla a neustále okrádá miliony těch občanů, kteří se mohou nejméně bránit – důchodců, invalidů a mladých rodin s dětmi. Zvyšování DPH u potravin a základních služeb má uhradit ty stovky rozkradených miliard věnovaných spřáteleným firmám. Všichni to vědí a nikdo nic nedělá. Drábková sKarta, jejíž zavedení přináší invalidním občanům nesmírné problémy, nově vybudovaný „Registr vozidel“, který nefunguje ani po půl roce provozu atd., atd. Stovky vyhozených miliard, které nyní máme zaplatit my občané.

V současné době, kdy již není takřka nic co by šlo privatizovat (ukrást), připravuje (připravil) tento náš koaliční slepenec, jenž si říká vláda, další tunel, na jehož konci není vidět pro normální lidi žádné světlo. Jde o tzv. důchodovou reformu (penzijní pojištění) a zdravotní pojištění. Obě tyto tzv. reformy, pokud budou schváleny (a ony pravděpodobně schváleny budou), připraví miliony lidí o jejich celoživotní úspory na důchod a další tisíce lidí předčasně zemřou, protože nebudou mít prostředky na zaplacení zdravotní péče, která má být, podle Ústavy, zdarma.

Je nejvyšší čas, aby tato vláda odešla do propadliště dějin. Když to ale neuděláme my občané této země, nikdo jiný to za nás neudělá! Přidejte se proto k nám a ukažte naši vrchnosti, kdo je pánem v této zemi.

Na závěr jsem si dovolil přidat jednu z písní Karla Kryla, který přesto, že komunisty nemiloval, již v době kdy tuto píseň (spíše baladu) napsal, takřka přesně předpověděl, jak v reálu u nás funguje ta oslavovaná demokracie. Přejí hezký poslech.

Demokracie rozkvétá….


Myslím, že je zcela zbytečné k tomu něco přidávat.