Supi se snáší na Ukrajinu

0
409

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
27.února 2014

Christine-Lagarde
Po západním převratu na Ukrajině, MMF nehodlá plýtvat svým časem a oznámil, že nabízí svou finanční pomoc, za předpokladu uskutečnění politických reforem.

První reakci generální ředitelky MMF Christine Lagardem, bylo sdělení, že MMF okamžitě vyšle své zástupce na Ukrajinu k zahájení jednání s ukrajinskými orgány, jaké politické reformy bude nutno uskutečnit výměnou za realizaci programu nouzového úvěru.

Jinými slovy, stejně jako například v Řecku, se MMF chystá udělat z Ukrajiny svého dluhového otroka. Použité metody jsou v podstatě vždy stejné. Pomoc západním bankám při plenění majetku a přírodních zdrojů včetně přijetí drastických úsporných opatření pro veškerou populaci, výměnou za poskytnutý úvěr 35 miliard USD s cílem zastavit možný návrat do sféry Ruska.

Zatímco demonstranti z Majdanu, si stále myslí, že likvidaci, v řádných volbách zvoleného prezidenta, bojovali za „demokracii“, ve skutečnosti vedení země převezmou nikým nevolení technokrati instalovaní MMF. Při okrádání občanů prostřednictvím nevýhodných daní a prodejem veřejné infrastruktury za zbytkové ceny, ve srovnání s nimi bude Viktor Janukovyč vypadat jako neškodný populista.   

Ve skutečnosti přechází Ukrajina zpod kontroly jednoho gangu zlodějů pod kontrolu druhého. Bohatí oligarchové, kteří si užívali štědrosti zdrojů bohaté země, jsou na útěku do Ruska a toho co zbylo se zmocní mrchožrouti MMF.

Kromě toho, zatímco Janukovyčova vláda byla spojena v vlastními korupčníky, MMF uloží přijmout takové reformy, jež zajistí, že Ukrajina přijde i o zbytek své suverenity a zůstane pevně spoutaná řetězem globálního dluhu po celá desetiletí.

Investigativní novinář Greg Palast zadokumentoval, že tato metoda je osvědčeným vzorem, který MMF používá pokaždé znovu a znovu u všech národů, které chce absorbovat do Nového Světového Řádu (NWO).

V dubnu 2001 získal Palas dokumenty jež unikly ze Světové banky, kde byly popsány čtyři kroky procesu, jak ukořistit národům jejich národní bohatství, infrastrukturu a jak se dostat k ovládání jejich zdrojů a to vše ve prospěch bankovní elity.

Jedním ze závěrečných kroků procesu je dlouhodobé detailní rozpracování plánu, jak vyvolat masovou nespokojenost občanů, jenž bude mít za následek odchod investorů a v důsledku může způsobit státní bankrot.

Samozřejmě pro cizince z toho vyplývá množství výhod. Ti poté mohou skoupit zbylá aktiva za likvidační cenu, „dodává Palast“. Výsledkem pak je spousta poražených, ale jasným vítězem jsou západní banky a americké ministerstvo financí.

Jinými slovy, bankovní elity vytvoří ekonomické prostředí, kde rostou úrokové sazby, ceny potravin a následkem je chudoba a nižší životní úroveň, což urychlí občanské nepokoje, aby se pak mohly jako supi snést dolu a zničit i to, co zbylo z majetku původně bohaté země.

Stejně tak, jak americké ministerstvo zahraničí zorganizovalo arabské jaro, s využitím týchž lidí organizovalo výcvik budoucích vůdců Euromajdanu, zejména k efektivnímu využívání sociálních sítí Twitter a Facebook a to vše dlouho předtím, než vůbec nějaké protesty na Ukrajině začaly.

Elita je tak úspěšná při získávání hlavních kořenů možné vzpoury a promění je v řízené aktivity vedoucí ke změně režimu, protože stupeň občanských nepokojů je matematicky předvídatelný. Jak Dilip D’Souza vysvětluje: „Matematickým výzkumem, byla jednoznačně prokázána souvislost mezi cenami potravin a a vznikem nepokojů. A tento výzkum dosti přesně předpověděl všechny nepokoje, které jsme měli možnost vidět na mnoha místech ve světě.“

Výzkum potvrdil, že jakmile index cen potravin pro výživu a zemědělství v OSN (FPI) stoupne nad 210, okamžitě vzniká řada nepokojů v různých oblastech světa, které jsou nejvíce postiženy. Nejnovější tři země jenž trpí neúměrným zvyšováním cen potravin jsou v současné době Thajsko, Venezuela a Ukrajina.

Vyzbrojeni těmito informacemi, se pak globální instituce, jako je MMF, americké ministerstvo zahraničí a manažéři západních NGO organizací, stávají tím palivem, které pohání povstání vzniklá v zemích kdekoliv na světě a jsou schopny převzít kontrolu nad výsledkem.

MMF se dnes zakousl do dalšího suverenního státu. Demonstranti Euromajdanu by si měli přečíst něco o historií národů, které prodaly svou duši skupině globálních dluhových žraloků a zaplatily tak vyšší cenu, než si kdokoliv z nich mohl představit.

Překlad: Admin