Tahle země není pro muslimy – část II.

0
491

Autor: Hatem Berrezouga

Hatem Berrezouga Muslim a rozpolcenost mysli – Stále si vybavuji, jak jsme na střední škole studovali dějiny Tuniska…

V našem případě příchod Feničánů, Kartágo, Řím, dobytí Kartága, válečná politika Říma, pád Římského impéria, války, vpád Barbarů, příchod Arabů a muslimů, pak Turků a nakonec Francouzů. Co mě přinutilo přemýšlet, bylo, že celou dobu náš učitel používal slova jako dobývání, kolonizace, a když mluvil o muslimech, používal slovo fath ve významu osvobození a vítězství.

Pamatuji si, jak jsem zvedl ruku a zeptal se, v čem je rozdíl, když na nás útočili Římani, aby zajistili dominanci ve Středomoří a rozšiřovali křesťanství u nás a my, po pádu Říma a příchodu Arabů, jsme znovu vybudovali silnou armádu (mimochodem Gibraltar – Tárikova hora, je pojmenován po tuniském vojevůdci Tárik (stejně jako Hannibal)) a vtrhli do Španělska? Tak proč jejich vpády k nám nazýváme kolonizace a naše vpády na jejich území nazýváme osvobození? Neděláme náhodou stejnou věc? Co mi utkvělo v paměti, byla neschopnost mého učitele mi dát jasnou odpověď kromě jediného, že díky tomu vznikla obrovská kultura ve Španělsku. Říkal jsem mu, že je to sice hezké, ale nezmění to fakt, že jsme na ně útočili. Znovu jsem se ho zeptal, jestli vyspělost jednoho národa, je opravdu dostačující a legitimní důvod k napadení méně civilizovaného národa a prosazování jiného systému, i když může být prospěšný? A navíc slovo fath – osvobození a vítězství v Koránu, Alláh používal k oslavě uzavření míru mezi muslimy a Kurajšovci, kteří muslimy dlouho pronásledovali, známý jako mír Al­-Hudajbija? Proč tedy používáme slovo oslavující uzavření míru jako vítězství v době Proroka na vpády islámských vojsk do cizích zemí po jeho smrti (futuhát islámijja)? Na to konto mi řekl, že moc přemýšlím. A to byl také ten důvod, proč jsem časem emigroval z Tuniska, vidíme věci buď černě, nebo bíle a většinou je ani nevidíme, i když jsou před námi.

Prostě, nikdy nedostanete od muslimů uznání, že jsme ve své historii napadli cizí národy. Každý muslim to bude urputně obhajovat až k uzoufání i napadených národů. Stačilo by mít odvahu, jako na Západě, kde se objevila spousta filozofů, teologů a spisovatelů, kteří se nebáli zpochybňovat své dějiny, nahlíželi na ně kriticky, čelili vlastním nespravedlnostem a nebáli se se nejen omluvit, ale dokonce se snažili o nápravu a změnili svůj způsob myšlení a uvažování a předali dalším generacím principy humanismu.

Muslim, ať je vzdělaný či nevzdělaný, až do dnes nedospěl k tomuto stejnému bodu a pořád obhajuje neobhajitelné. Kvůli jeho absenci pokory a sebereflexe, Západ začíná ztrácet (abych řekl pravdu, už ztratil) svůj tolerantní charakter a humanitní myšlení, protože má plné zuby toho, že veškeré ústupky jsou jednostranné. Muslim nedělá žádné kroky k druhé straně a brání se jakékoliv integraci a respektu domácí kultury pod falešnou záminkou toho, aby nedošlo k asimilaci a ztrátě jeho identity ignorující do očí bijící fakt, že sám a dobrovolně odešel ze své rodné země, protože tam byl nespokojený.

Muslim je zkrátka odhodlaný se nezajímat, natož si přisvojit cokoliv kulturního ze západního světa. Navíc jediní učenci uznávaní v ortodoxních zemích jsou ve službách tamního režimu a prosazují regresivní myšlení, odmítají jakékoliv cizí vlivy a zapomínají na ten fakt, že islámská kultura v době jejího rozkvětu, a na kterou každý muslim hrdě poukazuje v jeho argumentaci, má řecko-římské a persko-indické kořeny a bez nich by ani nemohla existovat. Muslimové ignorují, že lidská kultura je kontinuita a neuznávají, ani co bylo před, ani co bylo po ní. Stačí, když uvedu jako příklad saudského učence, který nedávno rozesmál celý svět, když se zcela vážně snažil vysvětlit, že se Země netočí a k ilustraci jeho teorie používal složité pomůcky, sklenici vody a propisku..

Už v 10. století si jeden z největších arabských básníků Al-Mutannabi všiml kulturního rozpadu islámské společnosti, rozšiřování náboženské intolerance, regresivního myšlení a o arabském národu napsal: „Opravdu si myslíte, že smysl islámu je pěstování vousů? Ó, národe, jehož ignoranci se ostatní národy vysmívají.“ Samozřejmě byl zavražděn.

Prostě schopnost muslima hledat neustálé výmluvy, nikdy neuznávat chyby, odmítat jakékoliv změny, ba naopak jeho snaha prosazovat zrovna to, před čím utekl a stavět se při jakémkoliv střetu do role obětního beranka, je neuvěřitelná. Navíc dělá ze skutečných domácích beránků vzteklé vlky, kteří jen při pohledu na něj či jeho ženu v šátku, mají chuť je roztrhat na kusy. Čímž narážím na poslední incident v Brně a slovní napadení muslimky v šátku jedním Čechem, což považuji za velmi nebezpečný precedent, před kterým jsem také varoval ve svých blozích. Jen doufám, že mě tentokrát nebudou muslimové obviňovat, že jsem toho pána najal já.

Jako obvykle mě už ani nepřekvapila neschopnost islámského vedení si přiznat, že je primárně zodpovědné za to napětí, ale místo toho jejich náčelník zneužíval napadení té holčiny a celou vyhrocenou situaci nalil do jedné Konvičky. Totiž podle Alrawiho jde o další z výsledků nenávistných kampaní proti muslimům a migrantům. Rád bych citoval jeho další perličku „Již se zaměňuje každý muslim za migranta a každý migrant za muslima“. Freud by na tom prokázal, jak hluboká je rozpolcenost mysli muslima, který už podvědomě cituje českého prezidenta: „Ne každý muslim je terorista, ale….“

Zdroj: Blog Hatem Berrezouga
_________________________________________

Hatem Berrezouga, vystudoval anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přiše do Čech v roce 1998, byl aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté se zabýval IT oblastí a již 10 let provádí turisty v historickém centru Prahy.