Tisíce důchodců v dluzích. Počet exekucí prudce roste

0
382

Zdroj: Euro Zprávy.cz
14.03.2015

Exekuce2Praha – Podle informací serveru Týden.cz se počet exekucí v roce 2014 zvýšil o 102.550 na 878.496 případů. Přibývá i zadlužených seniorů. Exekuci na důchod mělo 75.315 lidí, zhruba o 4300 více než před rokem. Senioři si dluhy nejčastějí způsobí ještě v produktivním věku.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí zhruba 3,48 milionu důchodů. Exekuce je tedy uvalena asi na dvě procenta z nich. Penzistům bylo loni v exekucích zabaveno dohromady asi 1,5 miliardy korun.

„Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám,“ řekla serveru mluvčí ČSSZ Jana Buráňová.

Podle exekutorské komory čelí exekuci asi 45.000 starobních důchodů. ČSSZ uvádí jiné údaje, protože její data zahrnují i srážky například z invalidních či vdovských důchodů.

Časté dotazy:

Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Není-li exekuce odložena, pak může. Doporučujeme proto podat exekutorovi současně s návrhem na zastavení i návrh na odklad exekuce z důvodu, že lze očekávat, že exekuce bude zastavena, odpovídá Exekutorský úřad Hodonín.

Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?

Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu/místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného. Výměna zámku je pak provedena, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.

Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem povinný ani manžel povinného, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?

Ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvíte, že váš majetek byl pojat do soupisu movitých věcí v exekučním řízení vedeném proti jiné osobě, máte možnost podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. K návrhu je třeba přiložit listiny, které prokazují právo navrhovatele, které nepřipouští exekuci (nejčastěji právo vlastnické).

Nevyhoví-li exekutor zcela nebo částečně včas podanému návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu, lze podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora vylučovací žalobu podle § 267 občanského soudního řádu. Žalovaným bude oprávněný z exekučního řízení, v jehož průběhu byla věc sepsána. Žalobu soud neprojednává v exekučním řízení, ale zcela samostatně. Je proto vhodné podat exekutorovi návrh na odklad exekuce s tím, že se dá předpokládat, že exekuce prodejem movitých věcí bude (ohledně položek, které jsou předmětem vylučovací žaloby) zastavena, a předložit kopii vylučovací žaloby.