To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru.

0
615

To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru. Pod velením německé divize opravdu jsou, ale prý se nemáme bát, Rumuni totiž také podepsali!

Autor: VK

O víkendu jsme byli do redakce AE News upozorněni několika stovkami rozčílených čtenářů, že na internetu se pohybuje video [1], které funguje jako tzv. damage control materiál na eliminaci mediálních škod, které způsobila kauza převedení jednoho z elitních českých vojenských útvarů pod přímé velení německého Bundeswehru. O kauze jsme podrobně informovali ve dvou článcích zde a zde. Mezi čtenáři tato zpráva vyvolala oprávněné obavy, a to v vzhledem k tomu, že německý Bundeswehr je hlavní vojenskou silou v nasunování obrněné techniky do Pobaltí, které ruský generální štáb považuje za přípravu k pozemnímu úderu proti Ruské federaci, o čemž jsme pro změnu informovali zde. Ministr obrany ČR Martin Stropnický podepsal s německým protějškem Ursulou von der Leyen memorandum o porozumění, na jehož základě je česká 4. brigáda rychlého nasazení ze Žatce „přidružena“ pod 10. obrněnou divizi německého Bundeswehru.

Ing. Josef Trojánek, zástupce velitele 4. brigády.

Právně nezávazné memorandum, které má charakter a jurisdikci podle amerického právního systému (podle kterého se smlouvy v NATO řídí), má dokument charakter „letter of intent“ (vyjádření zájmu) nebo „letter of good will“ (vyjádření dobré vůle) a ze začlenění české brigády pod německou 10. obrněnou divizi nevyplývají žádné závazky, ale ani bezpečnostní garance, které by např. zaručovaly, že v případě cvičení nedojde k ostrému nasazení vojáků AČR do přímé akce proti nepříteli v mezinárodním konfliktu, k čemuž v Pobaltí může dojít v každém okamžiku. Občané v ČR tak mají oprávněné obavy, protože právní ošetření memoranda je naprosto nedostatečné a navíc nejde o mezistátní smlouvu, kterou by garantovala vláda. Ta se podle všeho nechtěla dostat do pozice, že by byla obviněna z vlastizrady, což před nadcházejícími volbami do parlamentu na podzim by nebyla dobrá vizitka před voliči.

Seznam.cz natočil pro ministerstvo obrany pamflet

Nyní se ukazuje, že medializace této kauzu na serverech alternativy opravdu uhodila hřebíček na hlavičku, protože český mainstreamový Seznam.cz uveřejnil na svém portálu Stream.cz propagandistické video (viz. video na začátku článku), které je ovšem výstřelem do vlastní nohy a pouze potvrzuje to, o čem jsme informovali. Video se snaží celou věc propagandisticky bagatelizovat v tomu smyslu, že začlenění, resp. přidružení (afilace) není to samé jako podřízení. To je ovšem lež a redakce AE News má k dispozici vyjádření několika vysokých důstojníků AČR, kteří naší redakci potvrdili, že 4. brigáda spadá vojensky pod německé velení v rámci operací NATO, tzn. v rámci společných cvičení, v rámci misí a teoreticky i v rámci ostrých bojových operací. Problém spočívá podle našich kolegů z AČR hlavně v tom, že z podepsaného dokumentu nevyplývá tzv. limita afilačního velení.

Ursula von der Leyen v červeném kostýmku a Martin Stropnický.

Podle informací naší redakce mají armády v rámci NATO sjednané limity afilačního velení pouze pro případ ostrého nasazení v rámci misí. Limita je seznam výluk, které cizí velení a cizí štáb nesmí po našich vojácích požadovat. Např. v Afghánistánu slouží čeští vojáci pod americkým afilačním velením s výlukou přímých bojových operací. K těm musí dát souhlas český generální štáb. Na základně velí českým vojákům čeští velitelé, ale při nasazení do akce musí být vojáci připraveni přejít pod přímé americké velení v jednotlivé konkrétní akci, pokud k tomu je dán rozkaz z Pentagonu a rozkaz není v rozporu s limitou afilace. A stejná afilace je uplatněna na 4. brigádu ze Žatce, kdy brigáda jako celek spadá v rámci NATO pod vrchní velení 10. obrněné divize německého Bundeswehru, ale v rámci brigády zůstává české velení. Jenže v tomto případě 4. brigády není sjednána žádná závazná smlouva nebo limita. V systému NATO se tomuto říká jako „chain of command“, řetěz velení a v českém volném překladu jako „hierarchie velení.“ A limita omezuje, co je dovoleno dělat s cizími vojáky pod svým velením a co už ne.

Seznam označil největší německé noviny za šířitele hoaxu

Propagandistické video Sezamu.cz se snaží v divácích navodit pocit, že informace alternativy o této kauze je lživá, že ji rozšířila alternativní média a proruské servery a závěr videa je skutečně obskurní, když moderátor nabádá diváky, aby lidé sledovali, odkud informace přichází a komu mají věřit a komu ne. Proti této lživé manipulaci se jako šéfredaktor AE News ostře ohrazuji, protože AE News informaci pohotově převzalo a medializovalo ji na základě článku Johannese Leithäusera z největších MSM novin v Německu, Frankfurter Allgemaine Zeitung. Nejde tedy o žádný hoax, který by si někdo vymyslel, protože česká alternativa a AE News na kauzu pouze upozornily a medializovali jsme ji.

Stejně tak jsme upozornili, že prezident Miloš Zeman už není de jure vrchním velitelem ozbrojených sil ČR, když bez jeho souhlasu a svolení, jeho podřízený v rámci „chain of command“ Martin Stropnický, předá velení nad elitní českou brigádou německé divizi Bundeswehru v rámci NATO. Zcela oprávněně potom vyvstávají obavy a otázky, jaká je afilační limita velení nad českou brigádou? A máme důvod se domnívat, že limita není žádná, protože v memorandu podepsaném ministrem Stropnickým žádné limitace uvedeny nejsou. Dokument není smlouvu, takže případné škody, ať už na české vojenské technice, nebo škody politické vzniklé německým velením nad českým útvarem proti jiné zemi, nebo dokonce škody na životech českých vojáků pod německým velením, nejsou nikde ošetřeny a v redakci nás děsí ve videu závěrečný pseudoargument mluvčího ministerstva obrany, který diváky uklidňuje tím, že se není čeho obávat, že je to normální, že přidružení pod německý Bundeswehr přece podepsalo i Rumunsko. To je argument jako noha, napsal nám jeden čtenář.

Informaci o začlenění 4. brigády ze Žatce pod německé velení přinesl největší německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Je velmi znepokojující, že v poslední době a právě před podzimními volbami se objevuje snaha „vysvětlovat“ různá rozhodnutí současné vlády a ministrů různými propagandistickými nástroji, ať už jsou to videa nebo billboardy s tváří pana Babiše a otázkou „Proč?“ apod. Nicméně tak naivní a stupidně zpracované video, jaké vyrobil Seznam.cz, tu opravdu už dlouho nebylo. Ve videu totiž komentátor nejenom, že nevyvrátil tvrzení o tom, že čeští vojáci spadají pod německé velení, ale místo argumentace se video uchyluje k diskreditačním nálepkám alternativních webů a celé to na konci zabije mluvčí ministerstva slovy o tom, že kromě Čechů to začlenění pod Bundeswehr přece podepsali i Rumuni. Ten rumunský podpis bych chápal, protože rumunská armáda ve II. sv. válce bojovala na straně Wehrmachtu, ale že český ministr obrany na základě dopisu, který nemá právní ochranné mantinely, předá velení nad českými vojáky nástupnické armádě po Wehrmachtu, to je opravdu úlet, který může mít dohru na podzim ve volbách.

Chain of command nepřipouští civilní změny ve velení v rámci NATO

Chtěl bych jenom upozornit na to, že afilace vojenské skupiny k jiné nadřízené skupině vojsk s sebou nese tzv. dědičnost „chain of command“, takže během této afilace spadá útvar pod velení nadřízeného vojenského štábu, bez ohledu na to, jestli během tohoto velení změní někdo v Praze na ministerstvu názor a podepsaný dopis prohlásí za neplatný. Předání velení pod cizí útvar je předáním řízení pod cizí generální štáb. To není zapůjčení psa na vodítku kamarádovi, kdy si to po pár hodinách rozmyslíte, tady se jedná o vojenskou afilaci vojenského tělesa, kterému nesmí bez souhlasu vrchního velitele ozbrojených sil velet nikdo jiný, žádná jiná armáda jiného státu. Pokud by došlo k vypuknutí války mezi NATO a Ruskou federací na hranici doteku v Pobaltí, neexistuje žádný mechanismus a žádná síla, která by dostala české vojáky pod Bundeswehrem zpátky do Česka a zpátky pod české velení. V případě války přebírají velení generální štáby a afilace vojsk jasně deklaruje, jaký je chain of command v ostrém konfliktu.

Německé tanky na cestě do Pobaltí.

V tomto případě válku proti Rusku by prodělali čeští vojáci ze Žatce pod německým velením. Pouze německý generální štáb by mohl svým rozkazem poslat české vojáky zpátky pod české velení. V armádě, a to ani v té německé, nefunguje demokracie, ale pouze vojenské velení. Nic jako dopisy pana ministra a jeho podpisy nemají relevanci na systém velení začleněného vojenského tělesa pod cizí armádu. Je naprosto děsivé, jak se video Seznamu snaží věc bagatelizovat, a to ještě tak trapným a naivním způsobem. Video působí dojmem, že bylo natočeno na zakázku ministerstva vnitra jako materiál na mediální eliminaci škod, které vznikly podpisem a převedením žatecké brigády pod německé velení.

Bez alternativy by mainstream mohl krýt všechny čachry politiků

Vážení čtenáři, jak vidíte i na tomto případu, je to právě nezastupitelné úloha alternativy v odkrývání kauz, které se snaží establishment zakrýt, bagatelizovat a zjednodušovat. Útoky proti alternativě v tomto roce budou o to intenzivnější, že tento rok na podzim budou v ČR volby do poslanecké sněmovny. Aby se do ní nedostali lidé, kteří dnes v ministerských funkcích rozhodují o budoucnosti země a podepisují s cizími zeměmi různé bizarní dohody, je naprosto klíčové, aby alternativa mohla nadále fungovat a přinášet vám nové informace a kauzy, které nesmí ujít pozornosti občanů.

Zdroj textu a foto: AE News