V Praze proběhlo tajné mezinárodní školení státních profesionálních hackerů

0
466

Clarion Congress Hotel PraguePravděpodobně jen velmi málo lidí ví, že v Praze se konají každoročně v hotelu Clarion několikadenní školení o tom, jak sledovat činnost osob přes internet nebo mibilní telefony.

Jedná se činnost, kterou se zabývají obvykle pracovníci tajných služeb typu NSA a v programu je uvedeno, že je to pouze pro pracovníky státních rozvědek. Nejzajímavější na tom je, že agentura, která toto školení pořádá, se vůbec netají s programem konference a vyvěšuje jej na svých stránkách. A navíc se nám podařilo získat ještě některé interní materiály.

Z prezentovaných materiálů je zřejmé, že jsou státním pracovníkům nabízena komplexní řešení a software k tomu, aby mohli vykonávat sledovací činnost bez speciální technické odbornosti a inteligence. Pouze si koupí software a školení a použití těchto nástrojů nemusí být složitější, než jakýkoliv běžné programy. Tyto sofistikované nástroje pak mohou v budoucnu používat teoreticky i běžní policisté.

Program školení konaného letos od 2. do 4. června je k nalezení zde: http://www.issworldtraining.com/ISS_EUROPE/index.htm

Když to vezmeme postupně, tak na programu seminářů, jichž běží několik zároveň, je:

 • Sledování podezřelých osob na sociálních sítích, extrakce metadat ze soc. sítí, zaměření umístění podezřelých osob, rozpoznávání podle obličejů, jak se skrývat na internetu
 • Vyšetřování Temného webu (Dark web), pronásledování přes Tor, kryptoměny, používání chyb v programech k zaměření polohy podezřelých, identifikace anonymního uživatele
 • Charakteristiky internetových a mobilních datových toků, techniky a nástroje na skrývání, pokročilé techniky sledování podezřelých, možnosti tréninku pracovníků rozvědky
 • Technologie a produkty na sledování v telefonních a mobilních sítích, struktura wi-fi a mobilních sítí, pronásledování po internetu pomocí produktů ISS
 • Bitcoin a jeho použití v kriminálních a teroristických aktivitách, demystifikace šifrování Bitcoinu, Bitcoin 2.0 a nové výzvy pro vynucovatele zákona
 • Podlomení Bitcoinového systému, shromažďování dat pro rozvědku v Bitcoinových operacích, používání Bitcoinu a dalších digitálních měn, detekování a sledování uživatelů Bitcoinu
 • Rozšifrování protokolu TSL/SSL (emaily, FTP, apod.)
 • Nové výzvy pro vyšetřování po internetu, ofensivní sledování, hledání jehly v kupce sena – vizualizace dat, filtrování zachyceného obsahu, budoucnost mobilní bezpečnosti – 5G, SDN, sledování pomocí dat z cloudů, sledování v sítích 4G, analýza hlasu a řeči pro potřeby rozvědky, optimalizace vysoko-výkonového sledování
 • Analýza vícejazyčných dat, vhled do hackivismu a narušení bezpečnosti, jak se bránit únikům dat a dalším kyber-útokům, extrahování dat pro rozvědku, nabourávání osobních počítačů a mobilních telefonů a stahování jejich dat, prolamování šifrování, evoluce IT vyšetřování
 • Analýza dat z více zdrojů v jedné aplikaci, nové trendy v identifikaci hlasu, jak zkrátit čas identifikace cíle, integrovaná řešení pro masové shromažďování hlasových dat a jejich porovnávání, zastavení osamělých teroristů prostřednictvím internetu, shromažďování a nalýza dat jedním nástrojem, pokročilá hardwarová a softwarová řešení pro analýzu dat
 • Ochrana identity, sledování v reálném čase prostřednictvím sociálních sítí, automatické hluboké shromažďování dat, automatické vyhledávání hrozeb na sociálních sítí a včasné varování, vyhledávání „pokladů“ ve velkých datových souborech, pokročilé sledování přes satelity, osobnostní profil sledovaného cíle, sledování náboru pro ISIS, pokročilé sledování nedosažitelných prostorů
 • Sledování mobilních zařízení, extrakce dat z dostupných wi-fi sítí, nejpokročilejší systémy satelitního sledování, analýza minulých zločinů a zabránění budoucím, ochrana důležitých osob před kyber-útoky, sledování polohy mobilních zařízení.

Pokud se podíváte na podorbný rozpis, tak můžete vidět, že konkrétních seminářů se koná víc, jsou však varicí či kombinací již zde uvedených témat prostřednictvím různých technologických a softwarových nástrojů.

Prospekty o nástroji dálkového sledování Galileo nabízí následující kapitoly: (ke stažení zde: galileo-remote-control-system)

 • Hacking team – technická podpora pro uživatele (pracovníky tajných služeb) tohoto systému
 • Korelace a analýza dat – automatický systém pro vyhledávání nejdůležitějších informací o sledovaném cíli: analýza obvyklých a neobvyklých míst výskytu, často navštěvované weby, skrývané identity, grafická prezentace dat, automatické upozornění na očekávanou událost
 • Nástroj pro napíchnutí se na síť – umožňuje instalování skrytého sledovacího softwaru do jakékoliv sítě,
 • Nástroj pro mobilní telefony – umožňuje sledování jakýchkoliv typů mobilních telefonů, můžete pohodlně sledovat: Facebook, Skype a další typy komunikačních programů, stáhnout kontakty,
 • Nástroj pro stolní PC – umožňuje sledování obsahu amplikací Gmail, Google Drive, Dropbox, Facebook, Twitter, a další. Umožňuje shromažďovat hesla, dokumenty, cokoliv. Software je nevystopovatelný. Překonává antiviry a firewally.
 • Taktické síťové napojení – nástroj na napojení se na sledovaný cíl přes Wi-Fi a infikování sledovacím virem, možno použít se zesilující anténou

Mezi školiteli najdeme řadu současných i bývalých členů tajných služeb USA nebo Velké Británie, ale i hodně oborníků z VUT Brno. Vzhledem k množství zúčastněných firem je zřejmé, ža tyto semináře fungují tak, že firmy produkující komplexní softwarová řešení, je nabízejí ke koupi především státním zpravodajským službám, které nás budou pod záminkou kyberbezpečnosti a hledání terorismu sofistikovaně sledovat.

No nekupte to.

Autor: Jan Korál
Zdroj: New World Order Opposition