Veřejný dopis předsedovi vlády ČR

0
384

Vážený pan
Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V Praze dne 3. září 2014

 Vážený pane premiére,

sdílíme Vaše pochyby o účinnosti sankční politiky EU proti Rusku. Jsme potěšeni, že tento Váš postoj zastávají nejen premiér SR, Robert Fico, ale i další představitelé evropských států a jejich voliči.

Jako zástupci níže podepsaných občanských iniciativ vnímáme, že česká společnost je v názoru na motivy, příčiny, eskalaci a řešení komplikovaných dějů na Ukrajině rozdělená.

Důvod rozdělení společnosti spatřujeme zejména v neobjektivitě veřejnoprávních i komerčních médií, především pak ale ve zpravodajství ČT. Mnoho lidí, kteří nemají další zdroje informací, nebo je nehledají, už zcela podlehlo záměrné mediální masáži a propagandistické rétorice proti Rusku a Rusům.       

Viděli jsme například, jak byly komentovány olympijské hry v Soči, uvědomujeme si geopolitické a ekonomické zájmy USA cíleně narušující soužití ve světě, viděli jsme ekonomicky nevýhodnou asociační smlouvu předloženou Ukrajině. Vnímáme nespokojenost Ukrajinců. Vnímáme Krym a sankce proti jeho obyvatelům. Vnímáme zneužití Majdanu. Vnímáme hrůzy Oděsy. Vnímáme uctívání Bandery jako hrdiny, zatímco domobrana Donbasu je v našich médiích nazývána teroristy.

Tím se nenávist mezi politiky a názorovými skupinami přelévá z místa vzniku, tedy Ukrajiny, až do naší země. Je velmi znepokojující, že tato nenávist – podněcovaná bohužel i neobjektivními informacemi v ČT –  rozděluje už i přátele a rodiny. Eskalace napětí může vyústit až k záměrně vyprovokovaným střetům v ulicích našich měst a k porušení práva na bezpečí. Proto Vás, pane premiére, žádáme, abyste ve vládě tato rizika projednali a nalezli způsob, jak jim předvídavě a srozumitelně čelit.  Jasné vymezení mantinelů – co je a co už není demokratické chování, zákaz všech uskupení, která sympatizují s fašismem a jeho nátlakovými až teroristickými metodami, jistě napomohou ke zklidnění situace v naší vlasti.

Jako státník opírající svou autoritu o výsledky svobodných voleb máte odpovědnost nejen za vnitrostátní politiku, ale současně i za hájení národních zájmů v EU a ve světě. Proto uvítáme – a všemi svými silami podpoříme – Váš oprávněný apel na ostatní evropské partnery v tom smyslu, že pokud nebudou vyšetřeni viníci zabíjení na Majdanu, viníci upalování lidí v Oděse, pachatelé sestřelení malajsijského letadla, lidé odpovědní za vznik humanitární katastrofy na jihovýchodní Ukrajině, nelze uplatňovat sankce vůči Ruské federaci. Tyto sankce zcela zbytečně a nespravedlivě prohlubují příkop mezi EU a RF.

Žádost současného prezidenta  Porošenka – představitele nejednotné země, kde probíhá občanská válka  – o urychlený vstup Ukrajiny do NATO, je podle našeho názoru naprosto nerealistická, a navíc i nesmírně nebezpečná. Podobně nebezpečné by bylo i rozhodnutí o zbudování základny NATO s cizími vojsky v naší zemi. Na tom se shoduje většina obyvatel ČR, což vyplývá z průzkumů veřejného mínění i z debat na sociálních sítích.

Je pro nás nesrozumitelné, čím je podloženo rozhodování orgánů EU. Protože my vidíme toto: byla svržena legitimní vláda Ukrajiny, ukrajinský parlament začal přijímat protiústavní kroky nerespektující národní menšinu, potlačují se některé politické strany, narůstá činnost fašistických i

neonacistických skupin a v zemi operují soukromé armády, které rozhodně nehájí zájmy všech Ukrajinců. Představitelé EU, naši politici, jezdili na Majdan s požadavkem nepoužit sílu k řešení vnitrostátní situace. A dnes? Orgány EU podporují trestní výpravy vedoucí k beztrestnému zabíjení nevinných civilistů a k humanitární katastrofě!

V rozporu s hodnotami, na nichž je oficiálně zbudována EU, podporují evropští politici prezidenta Porošenka, který je součástí krize vyvolané na Ukrajině, jednají s nacionalistickými a fašistickými silami typu Pravý sektor a strana Svobody.

Avšak my, občané České republiky, se odmítáme vzdát odpovědnosti za další vývoj Evropské unie.

  • Nebudeme podporovat žádné – ani skryté – tendence k fašismu, nacismu, a to ani na Ukrajině. Požadujeme, aby jejich existence byla v médiích sdělována.
  • Odmítáme být spoluvinní za podporu ukrajinské armády, která zabíjí vlastní občany, ženy, děti a starce.
  • Odmítáme vstup Ukrajiny do NATO.
  • Nesouhlasíme s vybudováním cizí vojenské základny na území Ukrajiny.
  • Odmítáme cizí vojenské základny v ČR.

V závěru našeho otevřeného dopisu Vás žádáme:

  • Prosazujte okamžité ukončení bojů, klid zbraní – a tím i zastavení zabíjení.
  • Odmítněte na summitu NATO ve Walesu myšlenku jak na přijetí Ukrajiny do tohoto paktu, tak i použití sil NATO k řešení ukrajinské krize.
  • Prosaďte, aby EU ke konfliktem postiženým částem Ukrajiny vyslala humanitární pomoc.

 Vážený pane premiére,

i kdyby v České republice byla zatím jen menšina občanů, která sdílí naše postoje, respektujte prosím práva menšin v souladu s demokratickými principy a naše názory Evropské unii tlumočte.

 Studenti proti válce, Dana Chvalovská

NE základnám, Eva Novotná

 Nezávislá média, Lenka Procházková

 Strana demokratického socialismu, Milan Neubert

 Hnutí za Přímou Demokracii, Marek Řezanka