Veřejný zájem dostal od vlády zelenou

Autor: Květa Matušovská

matusovskaDlouhodobě jako strana usilujeme a voláme po zjednodušení legislativy u dopravních staveb. V minulém volebním období sněmovna projednávala zákony k tolik potřebným změnám pro zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících s přípravou staveb, výkupy pozemků, posuzování vlivu na životní prostředí a vydávání stavebních povolení. Konečná podoba přijatých novel zákonů bohužel zavedla pouze dílčí úpravy a změny bez zásadního zjednodušení a zkrácení lhůt pro přípravu a realizaci jednotlivých dopravních projektů.

I proto jsme uvítali, že Ministerstvo dopravy vytvořilo pracovní skupinu, do které poslanecké kluby nominovaly své zástupce a po třech schůzkách, kde si jednotlivé strany vyjasnily své priority, vznikla po shodě napříč politickým spektrem novela zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, kterou spolupodepsali poslankyně a poslanci napříč politickým spektrem. Najdeme tam i jména našich poslanců: Květy Matušovské, Leo Luzara a Zdeňka Ondráčka. Tato rychlá novela má zásadní význam na přípravu a především na realizaci dopravních staveb, nad kterou je jak politická tak odborná shoda a překlápí stávající zákon do podoby zákona o liniových stavbách.

Koncepční změna tohoto zákona má upravit a sjednotit postupy ve správním řízení ke schvalování staveb. Zavádí institut předběžné držby tzn. zjednodušeně řečeno, že by tato novela měla pomoci s urychlením výstavby dálnic, silnic I. třídy a železnic. Uvedené změny jsou inspirovány německou legislativou a stejně jako v Německu nebude mít dopad na všechny stavby. Součástí novely jsou vyjmenované prioritní stavby, kterých se novela bude týkat. Dále řeší vstupy na pozemky při přípravě staveb, navýšení úplaty za věcná břemena. Zavádí speciální stavební úřady pro posuzování sporů při výkupu pozemků na krajských úřadech. Nedokončené majetkové vypořádání nebude nutnou podmínkou pro podání žádosti k povolení liniové dopravní stavby. Jestliže se však nepodaří od majitele vykoupit pozemek, nastane fáze vyvlastňovací a investor nebude muset čekat na výsledek řízení a bude smět zahájit práce na jednotlivých dotčených pozemcích. Tím odstraníme současné spekulativní jednání některých vlastníků pozemků.

Díky všem těmto změnám by mělo dojít k rychlejšímu plánování a výstavbě dopravní infrastruktury v ČR. Vláda dala minulý týden poslaneckému návrhu zelenou. Uvidíme, jak se k tomuto návrhu postaví jednotlivé poslanecké kluby, které byly u vyjednávání. Někteří poslanci už avizovali, že budou podávat pozměňovací návrhy.

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM