Vládnou světu v podstatě gangsteři nebo idioti?

0
488

Autor: Štěpán Neuwirth

454-vladnouNedávno mě navštívil známý, jehož dcera pracuje ve Vídni. „Tak už na tamním magistrátu jsou ve funkcích vzdělaní muslimové“, řekl. A v této jediné větě je obsaženo to, čeho bychom se měli bát. Ono totiž jsou muslimové i jiných státech přímo ve vládních funkcích. EU nevyjímaje! První semínka, z nichž bude sílit a růst postupně jejich vliv na moc, byla zasazena. Na příkladu našich politiků můžeme odhadnout, jak se to bude dál vyvíjet. Každý takový cizinec bude postupně přibírat své soukmenovce, až jednou nastane den, kdy bude zřejmé, že Evropu ovládli právě Islamisté. A bude vymalováno. Tímto stylem naši politici přicházeli k moci a – k penězům. Bohatli, namlsali se, jak sami říkají: „Začali jsme příliš hlasitě pomlaskávat, až si toho lid povšiml. Nu, je mu to stejně houby platné, když za chvíli nebude mít co do huby…“

V mé knihovně jsou stovky svazků, jejichž autoři patřili a patří k mistrům svého řemesla, a to velmi pravdivým. Tak jak to má u spisovatele být!

Zmínil jsem Dee Browna, který napsal knihu Mé srdce pohřbete u Wounded Knee. V tomto díle je pravdivě popsána kolonizace Ameriky bělochy. V podstatě vrahy a desperáty, Sám autor říká: Nejpočetnější jsou záznamy z třicetiletého údobí let 1860-1890, tedy z doby, kterou popisuje tato kniha. Byla to neuvěřitelná epocha násilí, chamtivosti, odvahy, sentimentality, nezřízené hojnosti…“ Konec citace. V předmluvě autor dodává: „Není to radostná četba, ale historie má svůj způsob, jak se vnutit přítomnosti, a možná, že čtenáři lépe pochopí, kdo je to americký Indián, když se dozvědí, čím byl. Budou asi překvapeni, až uslyší zdrženlivá a rozumná slova z úst lidí, z nichž americký mýtus vytvořil stereotyp krvelačných divochů. Mohou se i přiučit lecčemu o své vlastní spřízněností s půdou od těch, kteří vpravdě šetřili přírodu. Indiáni věděli, že život je takový, jaká je jejich země a její zdroje, a že Amerika je ráj, a nemohli pochopit, proč jsou VETŘELCI z východu odhodláni zničit nejen všechno indiánské, ale i samu Ameriku.

A naskytne-li se někdy čtenářům této knihy spatřit na vlastní oči bědné, beznadějné a špinavé moderní indiánské rezervace, snad dokážou pochopit pravé důvody, proč tomu tak je.“ Konec citace.

K tomu mám pár poznámek: Možná, že za čas naši potomci Evropané budou žít v podobných rezervacích, které jim poskytli Islamisté. Tedy ti původní Evropané, kteří přežijí. Protože v historii Ameriky, té Ameriky, kterou například obdivuje Stropnický, toho času ve funkci ministra obrany, jsou krvavé stopy, kdy pušky kavaleristů bez milosti střílely na ženy i děti. V poslední kapitole Wounded Knee vypráví indiánská žena Louisa Lstivá medvědice: „…ale stříleli do nás jako do bizonů. Vím, že někteří běloši jsou dobří, ale ti vojáci museli střílet ženy i děti vědomě. To by indiánští vojáci bělošským dětem nikdy neudělali….“ Kapitola pokračuje shrnutím tohoto masakru: „Podle jednoho odhadu se celkový počet těch, kdo z původních tří set padesáti mužů, žen a dětí zahynuli, se pohybuje kolem tří set. Vojáci měli pětadvacet mrtvých a devětatřicet raněných, většinu z nich zasáhly vlastní kulky a šrapnely.“

Přesuňme se v historické zkratce do roku 1858, kdy francouzský admirál Rigault de Genouilly přistál v jižní části Vietnamu. Tehdy začala francouzská kolonizace budoucí Indočíny. V letech 1946-1954 se Vietnamci utkali s kolonizátory o svou svébytnost. Francouzi, po jejichž boku bojovali i Češi (300 Čechů v této válce také padlo..) odcházejí, ale cena za vítězství stála vojáky Vietminhu – dle odhadu – 175-500 tisíc mrtvých. Civilistů, jak opět udávají odhady, bylo zabito 125-300 tisíc. To byla lidská cena za pokus Evropanů vnutit tomuto teritoriu naše pojetí civilizace.

Na konci 80 a 90 let 19. století si území Afriky rozdělily Anglie, Francie, Německo, Belgie, Itálie, Portugalsko a Turecko. Pokud si Evropané myslí, že koncentrační tábory byly vymyšleny nacistickým režimem, pak nechť tuto myšlenku opustí, protože na zrůdný systém internace nepohodlného obyvatelstva přišli Angličané v tzv. Búrské válce. Důvodem děsivého konfliktu byly – jak jinak – ohromné zdroje diamantů a zlata v Transvaalu, svobodné zemi Búrů. Např. v koncentračním táboře, kam Angličané zavírali starce, ženy a děti (tábor se jmenoval Bloemfoutei), umírali vězni hladem, žízní, vyčerpáním a nemocemi.

Je zřejmě zbytečné dál citovat historická fakta, jak se chovali Evropané v Indii, Jižní Americe i v Kanadě. S větší či menší surovostí bylo pokořováno a decimováno původní obyvatelstvo, ničena krajina, exploatováno bohatství země. Mne osobně trápí, že je ničena moje vlast, a to těmi, kdo by ji měli spravovat s péčí dobrého hospodáře. Tito lidé zřejmě na vlast a národ nevěří. Jejich hnacím motorem je pouze osobní zisk.

Ernest Hemingway ve své knize Zelené pahorky africké napsal tuto podstatnou větu: „Země měla zůstat taková jakou jsme ji našli….“

Náš spisovatel Matějka v knize Náš dědek Josef vkládá do úst hlavního hrdiny tuto větu, když stařík sedí na břehu kdysi čistého potoka a hledí na balast ve vodě. „Te to tady zrichtovale…“(Hanácký dialekt)

René Fallet v humoristicky pojatém díle Zelňačka vystihuje civilizační pokrok krátce: „Vesnice zkrátka dostala pěkně na frak. Člověk už nemohl mít ani mnoho iluzí. Jednoho dne bude vymazána z katastru i z globusu. V případě nutnosti bude srovnána se zemí, aby se na jejím místě vystavěl nějaký hyperprior, pokud nějakého podnikatele napadne, že by to bylo výnosné…“

A tak pokračuje evropská civilizační snaha o zničení Evropy a jejího obyvatelstva v témže duchu, v němž Evropané vyváželi víru a násilí – mnohdy páchaném ve jménu toho Boha, který jinak hlásá lásku – na všechny kontinenty této planety.

Dnes se nám naše metody vracejí v proudech imigrantů. Přicházejí z Afriky i odjinud, protože se v jejich zemích válčí a zabíjí. Stačí si však položit otázku, kdo tyto válečné konflikty vyvolal, aby bylo jasné, na čí hlavu padne vina. Hrozivý exodus nemá konce. Je zbytečné uvažovat, kdo je ekonomický, kdo válečný, kdo cíleně vyslaný imigrant. Podle mého názoru se tak děje na základě vysoce propracovaného systému, jehož cílem je okupace Evropy s následným přinucením původních obyvatel k přijetí Islámu. A kdo nepřijme – inu, hlava dolů!

Troufám si vyslovit domněnku, že mnozí politici evropských států byli podmazáni – bohatě – aby okupaci Evropy podporovali.

Osobně nemám nic proti jakékoli víře, ovšem přeji si, aby byla vyznávána na teritoriu, kde její odnož historicky vznikala. Věří-li někdo v Alláha, budiž mu to přáno. Věří-li někdo v Budhu, ať mu vzdává hold. V evropského Boha, jak ho chápou křesťané, věří už stále méně lidí. I těm zbývajícím však vzkazuji, že to je jen a pouze jejich věc. Já sám nic nezpochybňuji, protože se nepovažuji za neomylného a vševědoucího. Pouze si přeji, aby se konečně i naše země dočkala takových politiků, kterých bychom si mohli vážit a VĚŘIT JIM.

Nic víc a nic míň.

Pokoj lidem dobré vůle!

hr

 

Štěpán NeuwirthŠtěpán Neuwirth
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

 

Zdroj: Rukojmí cz.