Volby před námi

0
296

logo_word

Vážené soudružky, soudruzi, vážení přátelé,

franta2vítám Vás všechny v Praze, mnohé po zaslouženém odpočinku na venkově, ba dokonce i v zahraničí, jako v případě rekreantů, kteří se zúčastnili v tomto roce rekondičních pobytů v tuzemsku i v zahraničí s Olgou Hadáčkovou.

Práce strany a Obvodního výboru se však nezastavila, ani neomezila.

V plném proudu byla příprava kandidátek do městských částí, příprava jejich volebního programu, propagační a materiálové zabezpečení. Ačkoli jsme vás na počátku roku informovali, že v naší působnosti volby do Senátu nebudou, po zvolení J. Štětiny do EP a jeho vzdání se mandátu senátora se v naší působnosti konají i doplňovací volby do Senátu PČR (Na 2 roky).

Doplňovací volby do Senátu PČR ve volebním obvodu 22 (Praha 10, Dubeč, Štěrboholy) se konají ve dnech 19. a 20. září 2014, případné druhé kolo 26. a 27. září 2014.

OV KSČM navrhla jako kandidáta na senátora ing. Milana Neuberta (59) ředitele výzkumné organizace a mluvčího SPaS, předsedu Strany demokratického socialismu. Náš návrh ÚV KSČM schválil. V současné době je kandidátka podaná a vypracovává se plán propagace našeho kandidáta. Je třeba také zmínit, že ČSSD žádného svého kandidáta nenominovala.

OV KSČM vyzývá členy a sympatizanty k práci v okrskových volebních komisích. Činnost v okrskové komisi není vázána na trvalé bydliště a je možné se ještě přihlásit do 23. srpna 2014. Přihlášku k práci v okrskové volební komisi zašlete na e-mail ov.praha10@kscm.cz , nebo osobně na sekretariát OV.      

Nezakrýváme si, že máme velké obavy z nízké účasti voličů v těchto doplňovacích volbách. Lidé mají obecně k Senátu averzi a půjdou během 20 dnů třikrát k volbám. (Senát 2x a volby komunální) Z tohoto důvodu je nutné překonat averzi části členské základny k volbám do Senátu a získávat k účasti i naše sympatizanty. Při naší aktivitě a nízké celkové účasti voličů, stoupá šance na zvolení našeho kandidáta.

Příprava voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a voleb do místních zastupitelstev na MČ Praha 10 a Praha 15. Termín voleb je stanoven na 10. a 11. října 2014

do obou zastupitelstev se konají ve stejném termínu a volič obdrží 2 série hlasovacích lístků, ZHMP a ZMČ).

Také v tomto případě jsou kandidátky již podány na příslušné úřady. OV KSČM vyslovuje poděkování všem členům strany, členům Strany demokratického socialismu a našim příznivců, že svým souhlasem s kandidaturou vyjádřili osobní statečný postoj a napomohli k obsazení našich kandidátek. I v případě komunálních voleb je ještě možné přihlásit se k práci v okrskové komisi do konce srpna 2014. Je to však organizačně složitější.

OV KSČM upozorňuje, že kandidující nesmí být členem okrskové volební komise ve volebním obvodu, v němž kandiduje. (V našem případě, kandidáti v MČ Praha 10 mohou být zařazeni do volebních okrsků na Praze 15, nebo Praze 3. Kandidující na Praze 15, mohou být zařazeni do okrsků na Praze 10).

Volební program do ZHMP je připraven, volební programy pro MČ se připravují. Materiály k propagaci a agitaci budou k dispozici na SeOV. Jsou to volební HaNo, přebal s programem do ZHMP, přebal k dotisku místního volebního programu a propagační předměty. Předpokládáme i petiční akce na stanici – M – Strašnická a jinde. Volební materiály budou k dispozici na SeOV od 28. 8. 2014.

OV KSČM je přesvědčen, že síly na zabezpečení obojích voleb máme. Věříme, že členská základna a naši sympatizanti přijdou k volbám, podpoří našeho kandidáta a naše kandidátky.

S přáním sejdeme se všichni u voleb

František Lojda
předseda OV KSČM Praha 10

hr

Představuje se vám kandidát KSČM pro doplňovací volby do Senátu PČR ing. Milan Neubert

Práci je třeba vrátit její smysl a důstojnost

Narodil jsem se v roce 1955 v Praze v Podskalí a od svých čtyř let bydlím s několikaletou přestávkou na Vinohradech. Dlouhodobě pracuji v průmyslovém výzkumu a vývoji a dnes vedu malou soukromou výzkumnou organizaci. Celostátní politice jsem se začal paradoxně věnovat až po roce 1990, když jsem to začal vnímat jako svou občanskou povinnost, tak trochu proti proudu a bez nároku na odměnu. Jsem dnes předsedou Strany demokratického socialismu, která je zakládajícím členem strany Evropské levice. Jsem ženatý, mám dceru a dva syny.

Cesta ke vzdělání a dospívání

Patřím ke generaci, která měla to štěstí, že mohla strávit vcelku šťastné a bezstarostné dětství. Po základní škole s rozšířenou výukou jazyků a po tehdy prestižním gymnáziu na třídě Wilhelma Piecka jsem úspěšně vystudoval biofyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem pak až do počátku 90. let vědecky pracoval a jako mladý elév i učil. Mým hlavním oborem se stala fyzika makromolekulárních soustav – tedy polymerů. A měl jsem to štěstí, že vedle teoretické a experimentální práce jsem měl možnost zcela aktivně zažít období nástupu počítačové techniky a současně přímou spolupráci s průmyslem, tehdy formou vedlejší hospodářské činnosti. Politika – ta lokální – mne dostihla téměř mimochodem. Měl jsem vždy snahu napravovat věci, které v mém okolí podle mého názoru moc nefungovaly, a tak jsem od 18 let pracoval dlouhá léta jako pionýrský vedoucí 21. PS Střelka, který se svým turistickým oddílem trávil víkendy a pak léto na pionýrském táboře ve stanech s podsadami. Snažil jsem se vždy vytvářet přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře, které daly základ přesgeneračních přátelstvím.

V produktivním věku

Období po roce 1990 bylo plné otázek a nových odpovědí. Profesně jsem se věnoval vzdělávání, ale při první příležitosti jsem se vrátil k výzkumu a vývoji, tentokrát přímo v průmyslu. Mám-li to říci krátce, věnuji se zejména vývoji nových měřicích metod a provozních zařízení vybavených nově vznikajícími senzory a mikrokontrolerovou technikou. Vznikly patenty a užitné vzory, odborné příspěvky v časopisech a na konferencích, ale život mne donutil naučit se spoustě dalších dovedností včetně podnikové ekonomiky. Celoživotní vzdělávání se pro mne stalo klíčovým jevem v zaměstnání, ale i v politice. Snažil jsem se a snažím neustále porozumět společenským procesům v naší zemi, v Evropě i ve světě. Záhy jsem pochopil, že je třeba zbavit se nejen závislosti na starých překonaných schématech, ale i na tlaku médií, která začala popisovat nastoupenou cestu jako jedinou možnou, k níž neexistuje alternativa. Velkou politickou školou pro mne byly procesy spojené se vznikem i zánikem platformy Levý blok a následně při hledání cesty k spravedlivé a zároveň odpovědné společnosti, která bude založena na co nejvyšším možném spolurozhodování a spoluodpovědnost všech lidí.

Alternativa existuje vždycky, jen je třeba ji hledat spolu s ostatními

Jako předseda Strany demokratického socialismu (SDS) mohu prohlásit, že už dnes vůbec nehledáme odlišnosti na levici, ale že se snažíme dobrat toho, co nás spojuje a co může být společným minimálním programem. Jak v Česku, tak v Evropě. Hledání cest, jak spojovat komunistickou a nekomunistickou levici, levicová sdružení a občanské iniciativy na platformě akční spolupráce je dnes hlavním cílem SDS. Proto dnes také věnujeme velkou pozornost aktivitám Spojenectví práce a solidarity (SPaS), kde jsem jedním ze tří mluvčích. Jsem přesvědčen, že to musí být občanská veřejnost, která se stane motorem budoucí společenské přeměny.

Proč kandiduji do senátu?

Věřím tomu, že společenská změna je možná, protože je nutná. A patřím mezi ty, kteří dávají přednost řešení v rámci stávajícího právního rámce, i když všechny formy nenásilných veřejných projevů zcela podporuji.

Kandidaturu do Senátu jsem přijal, protože považuji za nutné posílit jeho skutečně levicovou část.

Váš Milan Neubert

hr

zastupitelPrávě končící volební období Zastupitelstva hl. m. Prahy jako by potvrzovalo známé tvrzení, že demokratické instituce a pravidla nic nezmohou, řídí-li je antidemokraté, kteří se projeví až po zvolení, protože předtím je nikdo neznal.

I v pražském zastupitelstvu byla dlouhá léta dodržována alespoň určitá pravidla a určité zvyklosti. Zvyklostí bylo, že opozice měla přístup k informacím o činnosti městské rady a k jejímu jednání. Bylo zvykem, že opozice měla své zástupce v komisích Rady i v orgánech městských společností důležitých pro život občanů, jako jsou Dopravní podnik, Pražské služby, Kongresové centrum a další. Zvyklostí bylo, že většinu členů v kontrolním výboru zastupitelstva tvořili zastupitelé z opozičních klubů a také předseda byl volen z návrhů opozice, a tak bych mohl pokračovat. Zvyklostí prostě bylo, že i opozice mohla aspoň trošku „koukat pražské vládě pod prsty“. To už ale dávno není pravda.

Už v listopadu 2011, když přišla TOPka poprvé v Praze k moci, tehdy v koalici s ODS, tak hned zatočila s každým, kdo jí do té doby podle nich škodil, opozice – neopozice. Tedy nejen se zástupci KSČM nebo ČSSD, ale i se „zlobivými“ ODSáky. Dozorčí rady byly „vyčištěny“, kontrolní výbor byl „reformován“ do podoby šest ku třem ve prospěch koalice, komunistům byl odepřen přístup k jednání Rady a podobně. Prostě: jaképak koukání pod prsty – kdes to slyšel? A tak to pokračovalo i po dalším převratu vloni, jen s tím rozdílem, že to odnesl i „dříve hodný“ zbytek ODS, roli mouřenína převzala ČSSD a opozice, a vlastně celé zastupitelstvo začaly být vnímány spíše jako obtížný hmyz. A aby toho nebylo málo, zkušení úředníci magistrátu začali být masově odvoláváni a propouštěni, aby jejich místa mohli obsadit „velezkušení“ mladí aktivisté z řad pražské TOPky.

Jsem přesvědčen, že právě skutečnost, že vedení města nemusí brát zřetel na žádný jiný názor, než na ten svůj otevřelo dokořán dveře diletantismu a amatérismu, až určité pomatenosti a chaotičnosti, se kterou je dnes město, jak se zdá řízeno. Na tom nic nemění fakt, že tato realita je často zakrývána neuvěřitelnou aroganci našich městských papalášů.

Věřím, že si toho lidé všímají, věřím, že voliči v Praze už znovu nesednou na lep těm, kdo pražskou radnici přivedli tam, kde dnes je, ani těm, kdo se budou pyšnit tím, že ještě nic nezkazili, protože nic nedělali. Věřím, že se v daleko větší míře rozhodnou pro skutečnou změnu, podloženou reálným programem, zkušeností a otevřeností. Pojďme jim v tom společně pomoci.

Lubomír Ledl,
člen ZHMP, místopředseda Strany demokratického socialismu,
kandidát do ZHMP a ZMČ Praha 10

hr

cunatovaNení to tak dlouho, co jsem se seznámila s možnostmi, které dovolují občanům zapojit se aktivně do procesu tvorby rozpočtu. Participativní rozpočet, v tomto případě rozpočet veřejné správy, o jehož části či prioritách rozhodují přímo občané, posiluje demokratický ráz společnosti. Participační rozpočet vnímám jako nástroj bezprostředního odrazu potřeb a zájmu voličů, zefektivnění užití veřejných prostředků. Tento postup osvětluje občanům otázky veřejných financí a jejich použití.

Na Praze 10 jsem měla již možnost částečně se seznámit rozpočtem veřejné správy, v jehož části se také nalézaly prostředky dávající možnost v režimu komunitního plánování vedle otevřeného grantového řízení, ale dosud používaný systém nezaručuje blíže poznat konkrétní požadavky občanů a díky tomu užít prostředky samosprávy tak, jak občané od ní očekávají.

Plně se tedy stavím za oprávněné požadavky našich občanů a budu prosazovat tvorbu participativního rozpočtu jako kandidátka KSČM do ZMČ Prahy 10.

Ing. Jana Čunátová
předsedkyně KoV MČ Praha 10
vedoucí kandidátka do ZMČ Praha 10

hr

kandidati1

hr

Co mi dlouhodobě vadí v politice zastupitelstva (nejen Prahy 15)?

hudecekPochopitelně mne jako asi každého normálního občana Prahy 15 denně „nadzvedává“ mnoho konkrétních problémů – od nedostatečné kapacity pošty v Horních Měcholupech přes nedomyšlené a nekoncepční „předvolební“ utrácení radnice na různé „Central Parky“ až po neustávající zahušťování a rozšiřování zástavby, které není doprovázeno odpovídajícím rozvojem veřejné dopravy a infrastruktury (nebo jak se říkávalo, občanské vybavenosti).

Dnes bych se ale rád zastavil u jednoho na první pohled trochu abstraktnějšího problému. Již delší dobu pozoruji postupné odstavování občanů od rozhodování. Začalo to před lety zdánlivě nevinnými posuny začátků schůzí zastupitelstva na časné odpoledne (takže téměř jedinými „návštěvníky“ těchto veřejných schůzí jsou úředníci městské části, a ti pochopitelně „nezlobí“, jsou tam jen pro případ, kdy je některý z radních zaskočen nějakým dotazem nebo připomínkou). Přitom neobstojí argumentace, že časnější začátek je nutný s ohledem na délku schůze. Obsah schůzí zastupitelstva se totiž podařilo dokonale vyprázdnit, prakticky zredukovat hlavně na ze zákona povinné řešení majetkových a pozemkových převodů. Nejen „řadoví občané“, ale i „řadoví členové zastupitelstva“ jsou tak odstaveni od skutečné diskuse o koncepci dalšího vývoje městské části. Lze jen doufat, že takové diskuse probíhají aspoň mezi radními.

Přitom skutečným obsahem pojmu demokracie je právě možnost ovlivňovat život ve svém okolí; to je mnohem důležitější, než prostá možnost veřejně nadávat na poměry. Z tohoto pohledu není stav naší demokracie právě povzbudivý. Není pochyb, že rozhodování „za kulisami“ nahrává korupci, zneužívání veřejných financí a dalším nekalím praktikám.

Hlavním důvodem, proč jsem se nakonec rozhodl znovu kandidovat, je právě to, že bych rád přispěl ke změně, která by umožnila občanům více se podílet na rozhodování a intenzivněji se zvoleným zastupitelům a jimi řízeným úředníkům „koukat na prsty“. Možných cest k tomuto cíli je několik – od častějšího využívání místních referend nebo alespoň anket a pořádání tématických setkání s občany až po tzv. participativní rozpočtování. Při této metodě tvorby rozpočtu se jistá část financí, které jsou k dispozici, rozděluje na základě diskusí s občany (obvykle v nějakých „mikrorajonech“) nebo podle výsledků hlasování variantách, navržených skupinami občanů. Nejde o „utopii“ či „levicový výmysl“, podobně se rozdělují finance v řadě světových měst. Od Jižní Ameriky až po Německo.

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
vedoucí kandidát do ZMČ Praha 15

hr

kandidati2

hr

Přijměte naše pozvání v rámci předvolebních akcí na Slavnost HaNo, jež se koná
20. září 2014 od 10.00 na Křižíkově fontáně, kde si můžete pohovořit s našimi předními kandidáty v Praze i se svými přáteli.

oznameni

 

Vydává OV KSČM Praha 10, Petrohradská 27, Praha 10, tel: 731 140 901,
E-mail: ov.praha10@kscm.cz