Vyjádření poslance Karla Šidla ke schválení návrhu st. rozpočtu dopravní infrastruktury

Autor: Karel Šidlo

Vláda v pondělí schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok s 82 miliardami korun. Podle KSČM to není malá částka, ale není šance, aby byla opravdu prostavěná. Krize rozvoje dopravní infrastruktury tak v ČR trvá.

Relativně velkorysá čísla mě neuklidnila. Je jedno, jakou částku vláda schválila. Základní problém zůstává stále stejný: není dostatek připravených a realizovatelných projektů. Staví se jen na D1 a připraveno je pár obchvatů. Zásadní stavby však připraveny nejsou. Naprosto nevěřím tomu, že v roce 2017 bude zahájena stavba slibovaných dálnic. Ty schválené peníze se prostě nevyužijí.

Z celkové sumy rozpočtu SFDI připadá 52 miliard na příspěvek z národních zdrojů a zbylých 30,1 miliardy na dotace z fondů Evropské unie. Ve střednědobém výhledu na dva následující roky návrh počítá se 49 a 50 miliardami korun pro fond ze státního rozpočtu.

Největší část peněz půjde příští rok na rozvoj a opravy silniční sítě. Celkem 45,75 miliardy korun by mělo z rozpočtu fondu získat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má na starosti dálniční síť a síť silnic první třídy. Příspěvek fondu na činnost ŘSD předpokládá převedení zhruba 30 miliard národních peněz do rozpočtu ŘSD, které doplní 16,5 miliardy Kč z fondů EU.

O něco méně, 32,35 miliardy korun, má směřovat Správě železniční dopravní cesty. Hospodařit by měla se zhruba 20 miliardami z národních peněz a dalšími 12 miliardami z peněz Operačního programu doprava a z kohezních fondů.

Zhruba 880 milionů má směřovat do Ředitelství vodních cest (ŘVC), které má na starosti stavbu jezů a další infrastruktury na splavných řekách. Peníze pro ŘVC mají kromě investic v ČR směřovat do zvelebení námořních přístavů v Hamburku, které Česká republika vlastní, nebo má v dlouhodobém pronájmu. Dalších 70 milionů korun má jít správcům řek, tedy jednotlivým povodím.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dostal na vládě rovněž za úkol předložit návrh na zajištění oprav silnic druhé a třetí třídy ve stejném rozsahu jako letos, tedy za tři miliardy korun. Tyto peníze chce ministerstvo dopravy hledat v nevyužitých prostředcích z letošního roku.

Součástí rozpočtu fondu je letos i převod tří miliard korun z letošního rozpočtu. Jde o mimořádnou dotaci, kterou fond získal od ministerstva financí a která má být využita především na stavbu devíti prioritních projektů, pro které nebude nutné opakovat celý proces dopadu staveb na životní prostředí EIA. Ministerstvo dopravy uvedlo, že mezi ně patří nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55, dostavba D1 v úseku Říkovice – Přerov, D11 z Hradce Králové do Smiřic a v úseku Smiřice – Jaroměř, dálnice D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D48 a úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem.

Zdroj: ÚV KSČM