Vyjádření poslance Vladimíra Koníčka k novele zákona o NKÚ

Autor: Vladimír Koníček

Vláda posílá do parlamentu již podruhé návrh ústavní novely, která by měla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Návrh předložil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Dosavadní působnost NKÚ je omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nově by podle návrhu do působnosti NKÚ měla patřit kontrola hospodaření s veškerými veřejnými penězi a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, tedy obce a kraje. Vyňaty však nakonec budou obce do 10 000 obyvatel. Právě kvůli tomu, že by byly neúměrně zatíženy menší obce, návrh před časem odmítl Senát.

Věřím, že změna, kterou vláda v návrhu učinila, senátory uspokojí a návrh nyní projde. KSČM tento návrh dlouhodobě podporuje a věřím, že nyní hladce projde sněmovnou i Senátem. Jestliže vláda vyčlenila obce do 10 000 obyvatel, je snad již vše vydiskutované.

Souhlas dolní komory s rozšířením pravomocí NKÚ už kabinet získal letos v květnu. Sněmovna však v případě ústavních zákonů ale nemůže Senát přehlasovat, proto musí schvalování začít od začátku.

Přijetí změn vázne ovšem též na zákonu, který by měl podle požadavku zákonodárců omezit duplicitní kontroly. Předpisem o řízení a kontrole veřejných financí se Legislativní rada vlády zabývala ve čtvrtek, jeho projednávání přerušila. Ministerstvo financí jej má dopracovat 7. listopadu a předložit vládě.