Zenroren vydává výsledky pravidelného průzkumu o zaměstnaných ženách

0
522

Vložil: Admin

Ženské oddělení Národní (japonské) konfederace odborových svazů (Zenroren) nedávno vydalo výsledky průzkumu o pracujících ženách, pokud jde o současné podmínky na pracovištích.

Ženské oddělení Zenrorenu provádělo průzkum téměř každých pět let od roku 1992 za účelem využití výsledků průzkumu ve hnutích, pracujících na vytvoření nezbytné legislativy a zvýšení povědomí veřejnosti o ženské emancipaci. Nejnovější výzkum proběhl o rok dříve, než bylo plánováno, aby bylo možné využít výsledků ve veřejných diskusích kolem revize zákona o péči o děti a o volnu k rodinné péči.

V průzkumu ty ženy, které nepracují přesčas, čítaly 14,1 % stálých dělnic a 47,5 % nepravidelně pracujících žen, což je v obou případech pokles oproti předcházejícímu průzkumu z roku 2011. Procento pracujících žen, které v zaměstnání zakusily násilné obtěžování, lehce vzrostlo na 21,9 %.

Mezi dotazovanými ženami jich 52,7 % volalo po zvýšení stavu personálu na svých pracovištích. Zaměstnankyně veřejného sektoru nejčastěji odpovídaly, z více než 60 procent, na tento požadavek, protože trpí nedostatkem personálu.

V průzkumu 35,1 % z nich uvedlo, že si nemohly vzít víc než dva týdny volna k péči o děti a rodinu vzhledem k nedostatku personálu na pracovišti.

Pokud jde o otázky kolem mateřství a výchovy dětí u stále či nepravidelně zaměstnaných žen, 14,9 % respondentek zakusilo takzvanou „mateřskou šikanu“, diskriminující zacházení ohledně jejich těhotenství nebo porodu dítěte. Mezi nepravidelně zaměstnanými ženami, které trpěly mateřskou šikanou, největší část, 51,5 %, uvedla, že byly slovně napadány, a 34,8 % z nich uvedlo, že byly nuceny opustit zaměstnání nebo přejít na jinou práci. Průzkum také ukazuje, že 27,5 % mělo potrat nebo předčasný porod. Podle povolání vykazovaly nejvyšší míru, 37,4 %, ošetřovatelky.

Coby opatření ke zlepšení současného systému rozložení rodinného a pracovního života přes 60 % pracujících žen poukázalo na potřebu zavedení dovolené z rodinných důvodů a zvýšení možnosti dovolené z důvodu péče o nemocné dítě.

Předsedkyně ženské sekce Zenrorenu Nagao Yuri na tiskové konferenci na Ministerstvu práce okomentovala výsledky průzkumu a řekla: „Náš průzkum odhaluje rozsah přepracování a vyčerpanosti mnoha zaměstnaných žen. Budeme tvrdě pracovat na vytváření pracovních míst, kde budou muži i ženy moci pracovat, aniž by se museli vyrovnávat s úzkostí a stresem.“

Originál zdroj: Deník Japonské KS »AKAHATA«
Překlad Vladimír Sedláček