Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.

DSC_7528-700

  1. Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně důsledné řešení hlavních problémů společnosti ale umožní až nový sociálně spravedlivější systém, o jehož prosazení a budování hodláme usilovat.
  2. Respektujeme různé formy vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve společenském vlastnictví výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků.
  3. Požadujeme více demokracie, trvalé propojení demokracie přímé a zastupitelské, požadujeme znemožnit prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, omezení byrokracie a efektivní fungování veřejné správy.
  4. Právo na práci a spravedlivou odměnu, které považujeme za záruku spravedlivého života všech, kteří se živí vlastní prací. Právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělání považujeme za nezadatelná práva člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. Požadujeme důsledné vymýcení chudoby, sociálního vyloučení a skutečně rovné příležitosti pro všechny.
  5. Veřejné školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, prosazujeme komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, stejně jako podporu masové tělovýchovy a sportu.
  6. Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním zdanění zisků především nadnárodních korporací a oligarchů.
  7. Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému životu, zastavení devastace krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných opatření proti znečišťování životního prostředí a zajištění práva na vodu.
  8. Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Usilujeme o vystoupení ČR z paktu NATO. Armáda ČR musí sloužit především k obraně občanů naší země.
  9. Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je důsledkem účelového vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí hradit především viníci – agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům neofašismu a nacionalismu.