Ukázky z knihy Hany Kráčmarové: Kdo byl Klement Gottwald

Vložil: Admin

Monografii docentky Hany Kráčmarové, vydanou u příležitosti 120. výročí narození Klementa Gottwalda, jsme avizovali hned po jejím vydání (Nová kniha Hany Kráčmarové: Kdo je Klement Gottwald). Tentokrát nabízíme několik výňatků přímo z jejího textu (níže v příloze). Publikace je k dispozici ve vydavatelství OREGO, a to i za velice lákavou cenu.

Přlohy: obalka.pdf; ukázky.pdf

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM