Bill Warner – proč se bojíme, 1400 let strachu – video, české titulky

Vložil: Admin

Dr. Bill Warner varuje před islámem a vyvrací dnešní mýty, které nám jsou kdejakým samozvaným intelektuálem podsouvána. Proto rozebírá období od vzniku islámu. Poukazuje na to a vysvětluje proč se to děje do dneška a snaží se lidem umožnit pochopit islám.

Toto je nejdůležitější přednáška o islámu, která byla kdy uvedena. Každý by to měl slyšet. Tomu by měli věnovat na školách 1 hodinu dějepisu a pustit to studentům. Toto video se snaží otevřít oči lidem, kteří si myslí, že radikální islám nás nijak neohrožuje a že je to prostě něco vedlejšího. Není to vedlejší, je to přímo na naší cestě, buď to odstraníme i s islámem takovým, nebo nás, křesťany, ateisty židy, hinduisty atd. smetou z dějin a povrchu zemského.