Člen parlamentu ve Finsku varuje vládu a kolegy, že vakcíny Covid jsou maskovaný toxin a jejich prosazováním mohou být vinní z genocidy na finských občanech.

Autor: Admin

Ano Turtiainen, člen finského parlamentu, přednesl 09. června 2021, přímý proslov o možné genocidě způsobené vakcínami COVID ve Finsku. Varoval všechny členy finského parlamentu a médií tím, že jim tuto skutečnost dává na vědomí. Jestliže budou i nadále klamat fínské občany vyprávěním pohádek o bezpečných vakcínách, stanou se jedními z viníků porušení zásad Norimberského kodexu a budou tak úmyslně zapojeni do několika různých trestných činů, z nichž nejzávažnější může být genocida.

Poznámka Admina: Kdy se najde český poslanec s podobným varováním adresovaným vládě, poslanecké sněmovně a senátu ČR?