Pár slov o Desítce.

Proč právě Desítka?

Antický filozof a matematik Pythagoras (Pythagorejská škola, Předsokratovská (kosmologická) filozofie) považoval číslo 10
ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti.

Číslo 10 totiž vznikne součtem čísel 1, 2, 3 a 4, kterým rovněž přisuzoval v rámci filozofie specifické vlastnosti.

1 považoval za jeden konkrétní bod,
2 pak za přímku, co má začátek a konec,
3 za plochu (už pomocí 3 bodů můžeme definovat základní plochu), která má začátek, konec a „prostor mezitím“,
4 pak považoval za prostor.
10 vznikne součtem těchto 4 „magických“ a významných čísel a právě proto je podle něj vrcholem dokonalosti.

V našem obecném životě má pojem Desítka poměrně hodně významů. Podívejme se jen na několik z nich:

  • v Česku se nejvice piva vypije s lidovým označením „Desítka„,
  • ve sportu všichni známe „Desítku“ – pokutový kop,
  • v mariáši má Desítka vysokou hodnotu, v karetní hře „oko“ spolu s „esem“ tvoří výhru známou jako „jednadvacet“
  • na rukou a na nohou máme všichni, (kromě invalidů) po deseti prstech,
  • desetikoruna je základem naši měny – všechny všechny ostatní hodnoty jsou odvozeny od Desítky
  • nejužívanější, jak v občanském životě, tak ve vědě a technice, je desítková soustava.
  • Prahadeset hlavních městských částí, (dříve obvodů), no a shodou okolností, já bydlím více jak 50 let na „Desítce“.
Co na Desítce nyní najdete?

Desítka přichází jako „Video News“ webu Nekorektní TOP-CZ. V průběhu doby se mi nashromáždilo velké množství zajímavých videí, které bylo vhodné publikovat i ve vyšším rozlišení a můj webhostitel pro TOP-CZ již začínal mít poznámky o příliš velkém obsahu webu. Tím pádem jsem všechna samostatná videa přesunul zde na Desítku. Přejí všem hezkou podívanou.

Vážení přátelé, věřím, že nová Desítka se vám bude líbit a najdete trochu volného času a cestu k její pravidelné návštěvě.

Majitel a administrátor webu Desítka.