Realizace „Agendy ID 2020“ již začala, digitální identifikace startuje – Švédsko vzorem