Video: „Příští krize větší než COVID“: „Cyber Polygon“ pro pandemii.

Autor: Ice Farmer, 02. srpna 2021

Světové ekonomické fórum varuje před možnou novou krizí, která bude mít „ještě závažnější ekonomické a sociální důsledky než COVID19“.

Jaká hrozba by mohla mít větší dopad? Christian rozebírá stolní cvičení WEF „Kybernetický polygon„, jeho účastníky a prognostické programy týkající se hrozícího rozsáhlého kybernetického útoku na kritickou infrastrukturu, který by rozpoutal Temnou zimu a pomohl by nastolit Velký reset.

 

Jeremy Jurgens, výkonný ředitel WEF:

Věřím, že přijde další krize. Bude významnější. Bude rychlejší než ta, kterou jsme viděli v případě COVID. Její dopad bude větší a v důsledku toho budou ekonomické a sociální důsledky ještě výraznější.

Klaus Schwab:

Všichni o tom víme, ale stále nevěnujeme dostatečnou pozornost děsivému scénáři, že komplexní kybernetický útok by mohl zcela zastavit dodávky energie, dopravu, nemocniční služby, celou naši společnost. Krize COVID-19 by byla v tomto ohledu vnímána jako malá porucha ve srovnání s velkým kybernetickým útokem.

Je zapotřebí využít krizi COVID19, jako vhodnou příležitost k zamyšlení nad tím, jaké poučení si může kyberbezpečnostní komunita vzít a jak zlepšit naši nepřipravenost na případnou kyberpandemii.

Originál článku a úvodního obrázku: Ice Age Farmer
Překlad a české titulky: Admin TOP-CZ